Европейската комисия запази прогнозата си за икономическия растеж на еврозоната – 1,2% през 2020 и 2021 г. Това става ясно от публикуваната Зимна икономическа прогноза 2020.

Economic forecas map

Economic forecast map

Европейската икономика ще продължи да отчита умерен растеж, а еврозоната продължава да се радва на най-дългия период на устойчив растеж от въвеждането на еврото през 1999 г.

Прогнозата за целия Европейски съюз е 1,4% растеж през 2020 и 2021 г. в сравнение с 1,5 на сто през 2019 г.

Комисията подчертава, че външната обстановка остава предизвикателна. Но ръстът на заплатите, откриването на нови работни места и прилаганите политики трябва да помогнат на европейската икономика да поддържа път на умерен растеж. Потреблението и инвестициите, предимно в строителния сектор, ще продължат да поддържат икономическия растеж. Очаква се значително увеличение на публичните инвестиции, особено в транспорта и цифровата инфраструктура, в редица страни членки. Заедно с признаците на стабилизиране на производствения сектор, и възможно спиране на спада на световните търговски потоци, трябва да позволи на европейската икономика да продължи да се разширява. В същото време тези фактори изглежда не са достатъчни за засилване на икономическия растеж.

Прогнозата за инфлацията в еврозоната е увеличена до 1,3 на сто през 2020 г. и 1,4% през 2021 г. Увеличението е с 0,1% и за двете години в сравнение с Есенната икономическа прогноза 2020. За ЕС прогнозата за инфлацията за 2020 г. също е увеличена с 0,1 на сто до 1,5%, а за 2021 г. остава без промяна – 1,6%.

Като рискове за икономиката се посочват търговските отношения между САЩ и Китай, социалната нестабилност в Латинска Америка, геополитическото напрежение в Близкия изток, бъдещето партньорство на ЕС с Великобритания, коронавирусът, климатичните промени и други.

Комисията очаква икономическият растеж на Германия да се ускори до 1,1 на сто през 2020 и 2021 г. Предишната прогноза беше 1,0 на сто. ЕК намали прогнозата си за БВП на Франция през 2020 г. от 1,3% на 1,1 на сто, но запази за 2021 г. на ниво 1,2%.

Пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия ще бъде публикувана на 7 май 2020 г.

За повече информация
Пълен документ: Зимна икономическа прогноза — 2020 г.