София, 12 септември 2018 г.
На 12 септември 2018 г. по повод на обръщението си за състоянието на Съюза председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви:
„Европейците очакват от Съюза да гарантира тяхната безопасност. Ето защо днес Комисията предлага разширяване на задачите на новосъздадената Европейска прокуратура с цел включване на борбата срещу терористичните престъпления. Трябва да сме в състояние да преследваме терористите по наказателен ред по-координирано в целия Съюз. Терористите не познават граници. Не трябва да ставаме неволни техни съучастници поради неспособността си да си сътрудничим.“
Във връзка с идеята, представена за първи път от председателя Юнкер в обръщението му за състоянието на Съюза миналата година, днес Европейската комисия предлага да се засилят функциите на Европейската прокуратура, като ѝ се дадат правомощия за борба срещу трансграничния тероризъм.