• Въглеродните поглътители на ЕС фактически ще повишат целта за намаляване на емисиите до 2030 г. на 57 %
  • Бюджетът за парникови газове трябва да ръководи целта за 2040 г.<