• Въглеродните поглътители на ЕС фактически ще повишат целта за намаляване на емисиите до 2030 г. на 57 %
  • Бюджетът за парникови газове трябва да ръководи целта за 2040 г.
  • Нов независим научен орган на ЕС за мониторинг на напредъка

Новият европейски законодателен акт за климата увеличава целта на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г. от 40 % на най-малко 55 %.

Благодарение на приноса на новите въглеродни поглътители той би могъл да достигне 57 %.

Парламентът одобри законодателния акт за климата, договорен неофициално с държавите членки през април, с 442 гласа „за“, 203 гласа „против“ и 51 гласа „въздържал се“. Той превръща политическия ангажимент на Европейския зелен пакт за неутралност на ЕС по отношение на климата до 2050 г. в обвързващо задължение. Той предоставя на европейските граждани и предприятия правната сигурност и предвидимост, от които те се нуждаят, за да планират този преход. След 2050 г. ЕС ще се стреми към отрицателни емисии.

Засилване на амбициите през 2030 г.

Новият европейски зак