Днес държавите членки одобриха политическото споразумение, постигнато от Европейския парламент и Съвета по предложението на Комисията за модернизиране на общата визова политика на ЕС, като се адаптират правилата към променящите се рискове във връзка със сигурността, към предизвикателствата, свързани с миграцията, и към новите възможности, предлагани от развитието на технологиите. Благодарение на одобрените промени законно пътуващите лица ще могат по-лесно да получават визи за пътуване до Европа, с което ще се улеснят туризмът, търговията и бизнесът, като същевременно ще бъде засилена сигурността и ще бъдат намалени рисковете, свързани с незаконната миграция.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос приветства одобрението, като заяви: Приветствам споразумението по това важно досие. С новите визови правила ще се улесни пътуването на милиони законно пътуващи хора, които всяка година посещават ЕС. Това ще е от полза и за нашата пътническа и туристическа индустрия. В същото време ще се подобрят и нашите стандарти за сигурност, за да се откриват лицата, които представляват заплаха или нямат право да влизат в ЕС. Новите правила също така ще ни позволят да използваме възможностите за влияние, които нашата визова политика предлага, при сътрудничеството с държави извън ЕС по отношение на връщането и обратното приемане на незаконни мигранти.

Новите правила включват по-конкретно:

  • По-гъвкави процедури: пътуващите ще могат да подават заявленията си до 6 месеца преди планираното пътуване (9 месеца за морските лица), вместо 3 месеца понастоящем, и в повечето случаи директно от своята държава по пребиваване. Когато има възможност, те ще могат също така да попълват и подписват своите заявления по електронен път. Непълнолетните лица на възраст между 6 и 18 години може да бъдат освободени от такса за виза.
  • Визи за многократно влизане с по-дълъг срок на валидност: благодарение на въвеждането на общи задължителни правила често пътуващите лица с чисто визово досие могат да получават виза за многократно влизане с постепенно увеличаващ се срок на валидност от 1 до максимум 5 години. Това ще доведе до икономии на време и разходи за заявителите и държавите от ЕС. Изпълнението от страна на пътниците на условията за влизане ще бъде проверявано цялостно и неколкократно във всички случаи.
  • Допълнителни ресурси за укрепване на сигурността: предвид факта, че през последните години разходите за обработване на заявленията за визи значително нараснаха, таксата за виза ще бъде увеличена умерено (от 60 евро на 80 евро). Това умерено увеличение ще позволи на държавите членки да поддържат адекватен брой консулски служители по света, за да осигуряват по-солидни проверки във връзка със сигурността, както и да модернизират ИТ оборудването и софтуера, без по този начин да се създават пречки за кандидатите за виза.
  • Подобряване на сътрудничеството в областта на обратното приемане: условията за обработване на заявления