Днес държавите членки одобриха политическото споразумение, постигнато от Европейския парламент и Съвета по предложението на Комисията за модернизиране на общата визова политика на ЕС, като се адаптират правилата към променящите се рискове във връзка със сигурността, към предизвикателствата, свързани с миграцията, и към новите възможности, предлагани от развитието на технологиите. Благодарение на одобрените промени законно пътуващите лица ще могат по-лесно да получават визи за пътуване до Европа, с което ще се улеснят туризмът, търговията и бизнесът, като същевременно ще бъде засилена сигурността и ще бъдат намалени рисковете, свързани с незаконната миграция.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос приветства одобрението, като заяви: Приветствам споразумението по това важно досие. С новите визови правила ще се улесни пътуването на милиони законно пътуващи хора, които всяка година посещават ЕС. Това ще е от полза и за нашата пътническа и туристическа индустрия. В същото време ще се подобрят и нашите стандарти за сигурност, за да се откриват лицата, които представляват заплаха или нямат право да влизат в ЕС. Новите правила също така ще ни позволят да използваме възможностите за влияние, които нашата визова политика предлага, при сътрудничеството с държави извън ЕС по отношение на връщането и обратното приемане на незаконни мигранти.

Новите правила включват по-конкретно:

  • По-гъвкави процедури: пътуващите ще могат да подават заявленията си до 6 месеца преди планираното пътуване (9 месеца за морските лица), в