Eвропейската комисия е създала система за ранно предупреждение за фалшиви новини по време на изборите за Европейски парламент.
Създава се група между държавите членки, европейските институции и киберагенция ENISA, която да координира случаите на заплаха от фалшиви новини. Всяка държава членка ще има точка за контакт, а за България ще отговаря вицепремиерът Томислав Дончев. В други страни това може да е премиерът, външният министър или друга институция. Комисията предлага в следващия бюджет по програма „Креативна Европа“ да има 61 млн.евро за борба с дезинформацията и подпомагане на качествената журналисти.

В Европа липсват 350 хиляди специалисти във високите технологии, а до 2020 година Европа ще се нужни още 500 хиляди експерта в тази област. В развитието на високите технологии и ползването на супер компютри Европа изостава от САЩ и от Китай. ЕС все пак има и силни страни – тук например се публикуват 30 процента от научните изследвания с високо качество в ИТ сектора.
ЕК работи по сигурността и стандартите на 5G технологиите защото бъдещето е на блокчейн и на квантовите технологии. При 5G връзката, която сега навлиза, информацията минава не само през сървърите, а и през мобилните оператори и сигурността е проблем. Китайските фирми например имат задължението да докладват за работата си на правителството.