Програмата за училища посланици на Европейския парламент продължава да се разраства и през учебната 2019/2020 година ще работи с нови 10 училища от България. Целта на инициативата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация и да ги подтикне към по-засилено гражданско участие в демократичния процес.

 .
Програма за училища посланици на ЕППрограма за училища посланици на ЕП - визия с лого
Сред избраните нови 10 учебни заведения има представители на 1 профилирана гимназия, 5 средни училища и 4 професионални гимназии.
Бюрото на Европейския парламент в България избра училищата, които ще имат възможност в края на учебната година да завоюват титлата „посланик“ на най-демократичната институция на Европейския съюз. За пореден път кампанията за кандидатстване предизвика голям интерес, като своята кандидатура подадоха над 100 училища от почти всички области в България. Работата на журито, съставено от представители на Бюрото на ЕП в България, не беше лека, тъй като голяма част от заявките показваха висока мотивация и желание за нови знания. В крайна сметка сред избраните нови 10 учебни заведения има представители на 1 профилирана гимназия, 5 средни училища и 4 професионални гимназии. Ангажиментът на Бюрото на ЕП за постигане на равномерен териториален обхват на Програмата тази година ще ни отведе в две български села, чиито кандидатури впечатлиха с желание за работа с местните общности и разширяване кръгозора на учениците си.

Пълен списък с избраните училища (подредени по азбучен ред):

  • 97 Средно училище „Братя Миладинови“, гр. София;
  • Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“, гр. Плевен;
  • Национална търговска гимназия, гр. Пловдив;
  • Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив;
  • Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас;
  • Първа езикова гимназия, гр. Варна;
  • Средно училище „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица;
  • Средно училище „Методий Драгинов“, с. Драгиново, област Пазарджик;
  • Средно училище „Никола Й. Вапцаров“, с. Бенковски, област Кърджали;
  • Средно училище „П. К. Яворов“, гр. Стралджа.

Основните критерии, които бяха взети предвид при избора на участниците, бяха мотивацията на кандидатстващите учители, силните страни на училищата, обхватът и иновативността на предложената примерна дейност, за да се събуди интересът и да се разширят знанията на учениците за функциите и ролите на европейските институции. Постигането на териториален баланс, както и разпределението между различните видове училища също бяха взети под особено внимание.

Програмата за училища посланици на ЕП е най-мащабната платформа по рода си, която се стреми да насърчава информираността относно Европа и европейската парламентарна де