Европейският съюз прие да бъдат изключени основни руски банки от системата SWIFT – доминиращата глобална система за междубанкови финансови телекомуникации. Мярката ще попречи на тези банки да извършват финансовите си операции в световен мащаб по бърз и ефективен начин.

Списъкът с банки е публикуван в Официалния вестник на ЕС.

Банките, към които е насочена днешната мярка, бяха избрани, тъй като тези банки вече са обект на санкции от страна на ЕС и други държави от Г-7.

Днешното решение беше тясно координирано с международните партньори на ЕС, като Съединените щати и Обединеното кралство. То влиза в сила в срок от 10 дни. Това ще даде на SWIFT и други оператори кратък преходен период за прилагане на мярката, като по този начин се смекчат евентуалните отрицателни въздействия върху предприятията и финансовите пазари в ЕС. В зависимост от поведението на Русия Комисията е готова да добави още руски банки в кратък срок.

Повече информация ще намерите в документа тук.

Източник: Европейската комисия