Уебинар „Ролята на ЕС за опазване на Културно – историческото наследство на местно ниво” ще се проведе на 30.09.2020 г. от 10.30 часа.

Дейността се реализира в партньорство с Информационните центрове „Европа директно” – Пловдив, Хасково, Шумен, Национална библиотека „Иван Вазов” – Пловдив, фондация „Пловдив 2019 – Европейска столица на културата” и Областен читалищен съюз – Пловдив.

В инициативата ще се включат читалища и НПО, работещи в сферата на опазване на културно-историческото наследство /КИН/ от област Пловдив, Търговище, Хасково, Шумен

Очакваме да работим заедно за: Преосмисляне н