Уебинар „Ролята на ЕС за опазване на Културно – историческото наследство на местно ниво” ще се проведе на 30.09.2020 г. от 10.30 часа.

Дейността се реализира в партньорство с Информационните центрове „Европа директно” – Пловдив, Хасково, Шумен, Национална библиотека „Иван Вазов” – Пловдив, фондация „Пловдив 2019 – Европейска столица на културата” и Областен читалищен съюз – Пловдив.

В инициативата ще се включат читалища и НПО, работещи в сферата на опазване на културно-историческото наследство /КИН/ от област Пловдив, Търговище, Хасково, Шумен

Очакваме да работим заедно за: Преосмисляне на връзката европейско – национално – регионално – местно КИН; Запознаване с въведени дигитални технологии в съхраняване и предаване на културното наследство; Въздействие върху нагласите от принципа „необходимо е да се знае“ към принципа „необходимо е да се сподели“ в безопасна и етична цифровизирана среда; Споделяне на становища, иновации, обмен на практики за важните предизвикателства пред сектора във връзка с културното наследство

Срещата ще представи достиженията, перспективите и предизвикателствата пред НПО и читалища за съхраняване и представяне на културното наследство.

Тематиката включва иновативни технологии в опазването, дигитализацията и представянето на европейското и национално културно наследство.

Линк за онлайн срещата от 10.30 ч. на 30.09 в Google Meet за КИН:

meet.google.com/egn-suft-kev

Участниците в уебинара да се регистрират предварително до 10.00 ч. на 30-ти септември на следния линк:

https://forms.gle/zy1ZkH81Qj9Fpd8t6