Център за развитие на човешките ресурси, Информационен център „Европа Директно“ – София Европейски потребителски център България организират
За конкурса
Настоящият конкурс е посветен на европейската инициатива – Европейска година на „по-зелените“ градове 2020. Конкурсът е насочен към училища, работещи по европейски проекти и европейски тематики, и акцентира върху теми като:
Опазване на зелените пространства в градовете;
Устойчиво потребление за по-чиста околна среда;
Интегрирането на природата в градовете и озеленяването на нашите квартали.
Целта на конкурса е, в отговор на съвременните предизвикателства в Европейския съюз, да бъде дадена възможност на младите хора да изразят своята позиция по теми, свързани с опазването на околната среда, грижата към природата, изменението на климата и градското планиране.Условия на конкурса „Моят зелен град“
Изпращаните материали за участие в конкурса трябва да отговарят на следните условия:
– Да бъде съвместна екипна работа (екипът трябва да е в състав от 4 до 10 ученици на възраст между 14 и 19 години);
– Материалите да бъдат по форма на текст, рисунка (колаж от рисунки), презентация или видео на тема „Моят зелен град“.

Училищата могат да участват в конкурса с повече от една екипна разработка. Организаторите очакват името на училището участник, имената на учениците от екипа, възраст на учениците, участващи класове, име на преподавател, точен адрес на училището, актуален телефон и е-mail за връзка. Краен срок – 30 август 2020 година.

Изпращайте Вашите материали на следните адреси: konkurs@hrdc.bg, direct@europe.bg и info@ecc.bg

Ще бъдат отличени трите най-добри предложения, като на тази база, ще бъдат идентифицирани 3 населени места, в които ще се проведе „Еко ден“. По време на „Еко дните“, учениците ще имат възможност да вземат участие в поредица от активности и работилници. „Еко дните“ ще се проведат преди началото на учебната година в първите седмици на месец септември 2020 г.