EUinmyregion2019-1024x487Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия ви кани да вземете участие в конкурса „Истории“ от „Европа в моя регион“, за да представите проекти около вас, които са финансирани от ЕС.

Историите трябва да са за финансирани от ЕС проект или програма.

Историите може да са под всякаква форма: снимка, видео, блог публикация, аудио, публикации в социални медии, платно, Twitter низове и т.н.

Историите трябва да са перманентни и обществено достъпни.

Как да участвам

Участниците могат да се включат в конкурса „Европа в моя регион“, като изпратят имейл с връзка към публикуваната история до info@euinmyregion.eu

Участниците трябва да изберат измежду две категории: „граждани“ и „експерти“ – Категорията трябва да се посочи в темата на имейла след: „EUinMyRegion Storytelling

Експертите са хора, които работят за управляващи органи, междинни звена, съвместни технически секретариати, бенефициери на финансиране от ЕС или лица за комуникация по финансиран от ЕС проект

Допустимост

Участниците трябва да имат навършени или да са на възраст над 18 години

Служители и близки роднини на служители на Организатора или на съответните му дружество-майка, дъщерно дружество или филиали, или всяко друго лице, свързано с този конкурс, нямат право на участие.

Всички материали ще бъдат внимателно модерирани.

Материали

Участниците могат да изпратят толкова истории, колкото пожелаят.

Всички истории, отговарящи на правилата и изпратени до крайния срок, ще бъдат приети. Редакционната независимост е гарантирана.

Европейската комисия ще преведе вашите истории на английски език (ако е необходимо), ще ви изпрати превода и ще популяризира историите ви чрез социални канали (FacebookTwitter), използвайки хаштаг #EUinmyRegion.

Правилата на конкурса