„Твоята Европа, твоето мнение!“ (YEYS) е годишна младежка проява на Европейския икономически и социален комитет. През 2020 г. тя ще се проведе на 19 и 20 март в Брюксел, а едно българско училище ще бъде избрано за участие в нея. Това може да бъде Вашето училище! Тук ще намерите информация за събитието и как да кандидатствате.

yeys-2020-webbanner-en

„Твоята Европа, твоето мнение!“ (YEYS) е годишната младежка проява на ЕИСК. Тя се провежда от 2010 г. насам с цел да свързва младите хора с Европейския съюз. Всяка година ученици на възраст между 16 и 18 години от всички държави членки на ЕС и страните кандидатки отиват в Брюксел за два дни и съвместно изготвят резолюции, които след това се предават на институциите на ЕС. В тези резолюции те изразяват своите идеи, предложения и надежда за бъдещето си като европейски граждани. Всички средни училища в Европа могат да кандидатстват и да изпратят по трима ученици за участие в „Твоята Европа, твоето мнение“.

Изменението на климата е тема от значение за всички и младите хора по цял свят се мобилизират, за да спасят планетата. Европейският икономически и социален комитет се присъединява към движението и се обръща към младите участници в „Твоята Европа, твоето мнение“ с въпрос за това кой е най-добрият начин за постигане на напредък в опазването на планетата.

Комитетът би искал да чуе иновативните идеи на учениците за това как да се преодолее настоящата криза, свързана с климата, и как да се доближим до целта за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. По време на конференцията учениците ще бъдат помолени да представляват отделни държави и да преговарят помежду си, за да излязат с препоръки за спиране на изменението на климата. Тези препоръки ще бъдат представени на авторите на международните политики в областта на околната среда и ще бъдат обсъдени на конференции, които ще се проведат в различни части на Европа през годината.

По време на „Твоята Европа, твоето мнение!“ учениците също така ще бъдат във връзка с международни младежки организации, които ще им пом