Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/Цифров сертификат на ЕС за COVID: Европейският парламент и Съветът постигат съгласие по предложението на Европейската комисия

Цифров сертификат на ЕС за COVID: Европейският парламент и Съветът постигат съгласие по предложението на Европейската комисия

2021-06-18T11:06:44+03:00май 29, 2021|Categories: Без категория|

Stockshot picture showing what could be a COVID-19 Green Certificate for traveling

Европейската комисия приветства предварителното политическо споразумение между Европейския парламент и Съвета относно регламента, уреждащ цифровия сертификат на ЕС за COVID. Това означава, че сертификатът е на път да бъде готов в края на юни, както е планирано. Споразумението беше постигнато в рекордно кратък срок само два месеца след предложението на Комисията.

Вследствие на споразумението, постигнато от Европейския парламент и Съвета, цифровият COVID сертификат:

  • Обхваща ваксинацията, изследването и възстановяването;
  • Ще бъде на разположение в цифров формат и на хартиен носител в зависимост от избора на получателите и ще съдържа цифрово подписан QR код;
  • Ще бъде безплатен, ще бъде получаван лесно и ще е достъпен за лица, ваксинирани преди влизането в сила на Регламента на ЕС относно цифровия сертификат за COVID-19;
  • Може да се използва и от държавите членки за национални цели, ако това е предвидено в националното право;
  • Държавите членки следва да се въздържат от налагане на допълнителни ограничения за пътуване на притежателите на цифров сертификат на ЕС за COVID-19, освен ако те са необходими и пропорционални за опазване на общественото здраве;
  • Комисията също така ще мобилизира 100 милиона евро в подкрепа на държавите членки при осигуряването на тестове на достъпни цени.

Следващи стъпки

Сега политическото споразумение ще трябва да бъде официално прието от Европейския парламент и Съвета. Регламентът ще влезе в сила на 1 юли с период на постепенно въвеждане от шест седмици за издаване на сертификати за онези държави членки, които се нуждаят от допълнително време.

Успоредно с това Комисията ще продължи да подкрепя държавите членки при финализирането на техните национални решения за издаване и проверка на цифров сертификат на ЕС за COVID и да предоставя техническа и финансова подкрепа на държавите членки за въвеждането на портала.

Порталът на ЕС, който позволява да се проверяват сертификатите през границите, е готов и ще започне да функционира от юни. През последните две седмици бяха проведени успешни пилотни тестове с 17 държави членки и Исландия, а други пет държави членки ще тестват следващата седмица.

Комисията също така предоставя софтуер с отворен код за подпомагане на държавите членки при разработването на техните национални решения за издаване на сертификати, за сканиране и проверка на QR кодовете и референтен портфейл за съхранение.

Актуална информация относно мерките във връзка с коронавируса и ограниченията за пътуване, предоставена от държавите членки, е достъпна на платформата Re-open EU.

За повече информация

Предложения за цифрово зелено удостоверение за улесняване на свободното движение в ЕС

Предложение за цифрово зелено удостоверение за граждани на трети държави, престояващи или пребиваващи законно в държавите членки

Информационен документ

Уебсайт

Споделете новината. Изберете желаната платформа: