Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com

Цифров сертификат на ЕС за COVID: Европейският парламент и Съветът постигат съгласие по предложението на Европейската комисия

2021-06-18T11:06:44+03:00май 29, 2021|Categories: Без категория|

Stockshot picture showing what could be a COVID-19 Green Certificate for traveling

Европейската комисия приветства предварителното политическо споразумение между Европейския парламент и Съвета относно регламента, уреждащ цифровия сертификат на ЕС за COVID. Това означава, че сертификатът е на път да бъде готов в края на юни, както е планирано. Споразумението беше постигнато в рекордно кратък срок само два месеца след предложението на Комисията.

Вследствие на споразумението, постигнато от Европейския парламент и Съвета, цифровият COVID сертификат:

  • Обхваща ваксинацията, изследването и възстановяването;
  • Ще бъде на разположение в цифров формат и на хартиен носител в зависимост от избора на получателите и ще съдържа цифрово подписан QR код;
  • Ще бъде безплатен, ще бъде получаван лесно и ще е достъпен за лица, ваксинирани преди влизането в сила на Регламента на ЕС относно цифровия сертификат за COVID-19;
  • Може да се използва и от държавите членки за национални цели, ако това е предвидено в националното право;
  • Държавите членки следва да се въздържат от налагане на допълнителни ограничения за пътуване на п