Почти тройно увеличение финансирането в областта на миграцията и управлението на границите предлага Европейската комисия за следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Идеята е да се достигне сумата от 34,9 милиарда евро в сравнение с 13 милиарда евро през предходния период.

Предложението на Комисията е в отговор на нарасналите предизвикателства, свързани с миграцията, мобилността и сигурността, като в основата на новия бюджет са залегнали по-гъвкави инструменти за финансиране с цел справяне с непредвидени събития, свързани с миграцията, и защита на границите.

Ще бъде създаден нов отделен фонд за интегрирано управление на границите, а Европейската агенция за гранична и брегова охрана ще бъде допълнително укрепена с нов постоянен корпус от около 10 000 гранични служители.

Новият фонд за границите освен това ще подпомага държавите членки в извършването митнически проверки чрез финансирането на оборудване за митнически контрол.

Подробни данни за разпределението на средствата ще откриете в прикачения документ. IP-18-4106_BG

По информация на Отдел „Преса и медии“,

Представителство на ЕК в България