• По-ниски такси за трансгранични плащания в евро в рамките на Европейския съюз 
  • Защита на потребителите от прекомерно високи разходи за превалутиране 
  • Очакваните пълни разходи по услугите за превалутиране на банкови трансфери ще се обявяват преди транзакцията

Банките трябва да уеднаквят таксите за трансгранични плащания в евро и за вътрешните плащания и да направят по-прозрачни разходите за превалутиране, гласят новите правила.

В четвъртък евродепутатите приеха нови правила, с 532 гласа „за“, 22 гласа „срещу“ и 55 гласа „въздържал се“, които слагат край на дискриминацията срещу ползвателите на платежни услуги в рамките на ЕС, но извън еврозоната. Докато потребителите в еврозоната се възползват от единната зона за плащания в евро (SEPA), то тези, които живеят извън нея, продължават да заплащат високи такси за трансгранични плащания в евро.

В рамките на една година, таксите за трансгранични плащания в евро в ЕС трябва да бъдат в съответствие с таксите за националните заплащания направени в местната официална валута (правилото за „същата такса“). Освен това държавите членки са свободни да наложат правила на банките за прилагане на същите такси за трансграничните и за вътрешните плащания, които не са в евро.

Прозрачно превалутиране за транзакции с карта и банкови трансфери

Новите мерки също ще предпазват потребителите от плащане на произволни разходи за превалутиране. При всяка транзакция, те ще бъдат информирани относно сумата, която трябва да заплатят в местната валута и във валутата на тяхната сметка. За да се направят разходите за превалутиране по-прозрачни, ще има единна база за пресмятане на таксите за превалутиране на местата за продажба или на банкоматите (референтният процент на ЕЦБ + х% с максимални ставки за надценка определени индивидуално от банките).

Потребителите ще получават електронно известие, като например текстово съобщение, имейл или известие на своите мобилни приложения или на уеб приложение на банката, относно приложимите такси за превалутиране.

Банките ще трябва също да обявяват очакваните пълни разходи при банкови трансфери преди извършването на операцията.

Цитати

Докладчикът Ева Майдел (ЕНП, България) отбеляза: „Успяхме да премахнем един двоен стандарт в ЕС. Всеки българин, който превежда пари от или в друга държава на ЕС, ще спестява между 30 и 50 лева на превод. Ако за превод от 10 евро досега сме плащали средно между 30 и 50 лева такси, то сега цената за него ще бъде около 3-5 лева. Освен това, осигурихме банките да дават по-ясна информация при плащане или теглене на пари с карта в чужбина. Това е втората малка революция в ЕС след тази с намаляването на роуминга”.

Бързи факти

Средна такса за трансграничен превод от 100 евро в еквивалентен трансфер в местна валута:

Държава 2012 2017
България 18,68 € 19, 98 €
Хърватия N/A 8,23 €
Чехия 9,50 € 8,71 €
Дания 2,17 € 2,69 €
Унгария 15,32 € 5,93 €
Полша 2,73 € 1,54 €
Румъния 12,58 € 11,19 €
Швеция 0 € 0 €
Обединено кралство 15,63 € 9,26 €

Трансгранични плащания с карта и теглене в брой в евро в държавите членки

Източник: анализ на въздействие на Комисията