Европейският парламент започна тръжна процедура с цел да възложи едногодишен рамков договор за ежедневен мониторинг на печатни медии (национални и регионални), аудио-визуални (радио и телевизия) и основни онлайн (интернет) медии.

Европейският парламент започна тръжна процедура с цел да възложи едногодишен рамков договор за ежедневен мониторинг на печатни медии (национални и регионални), аудио-визуални (радио и телевизия) и основни онлайн (интернет) медии. Договорът може да бъде подновяван до максимум 4 години.

Тръжните документи са на разположение на заинтересованите компании на следния адрес:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5223&locale=bg.

На него също така може да бъде получена допълнителна информация.

Целта на договора е да осигури навременна актуална ежедневна информация под формата на прес ревюта за начина, по който теми от интерес за Европейския парламент и Европейския съюз са отразени в българските медии.

Генерална дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент цели да осигури медиен мониторинг от най-високо качество в целия ЕС на теми, свързани с Европейския съюз, Европейския парламент и дейността на неговите Председател и членове. Медийният анализ ще подпомогне Европейския парламент да представя/комуникира по-успешно политиките на ЕС пред гражданите на Съюза и пред специфични целеви групи. За да постигне това, Европейският парламент разчита частично на външна помощ и експертиза. Услугите по договора ще бъдат предоставяни от външен за Европейския парламент екип директно до получателите посредством глобалната система на Европейския парламент за медиен мониторинг и анализ (EPMM).

Приблизителната обща стойност на услугите по договора за 4 години е максимум 150 000 евро. Разпределението на бюджета по услуги е както следва:

– за медиен мониторинг – максимум 130 000 евро;

– за медиен анализ – максимум 20 000 евро.

Общата продължителност на договора ще бъде 4 години. Изпълнението на договора не може да започне преди неговото подписване. Всяко подновяване на договора ще се извършва според условията, описани в договора.