“Границите в ЕС трябва да се отворят възможно най-скоро”, заяви в интервю председателят на комисията по граждански свободи в ЕП Хуан Фернандо Лопес Агилар.

След като месеци наред свободното движение в рамките на Шенгенското пространство беше ограничено, Парламентът настоява за бързо и координирано завръщане към отворени вътрешни граници. Преди пленарно гласуване през юни за състоянието на зоната на Шенген председателят на парламентарната комисия по граждански свободи Хуан Фернандо Лопес Агилар (С&Д, Испания) сподели очакванията си.

Кога ще се отворят отново вътрешните граници в Шенгенското пространство?

Те трябва да се отворят възможно най-скоро, това е моето послание. Явно обаче това няма да стане напълно преди началото на юли. Нашата комисия е напомняла на държавите членки, че те имат задължения съгласно европейското законодателство, съгласно Кодекса на Шенегенските граници. Законът заявява, че каквито и да са ограничения трябва да бъдат ограничени във времето и причините за тях да бъдат разумни и пропорционални.

Сега е важно Комисията да проследи за възстановяването на свободното движение в рамките на времеви етапи. Министрите на вътрешните работи трябва да координират всички удължавания на рестрикциите с Комисията. Очевидно е, че без Шенген не може да има икономическ