Информационен център „Европа директно”, сдружение с нестопанска цел «АлДоРа» и Катедра «Визуални изкуства, теория и методика» на Педагогическия факултет на Шуменския университет «Епископ Константин Преславски» организираха студентска изложба от плакати на тема «Този път ще гласувам». Студентите от специалност «Педагогика на обучението по изобразително изкуство» представиха своята гледна точка към предстоящите избори за ЕП, към Европа и нейното бъдеще.

Куратори: проф. Валери Чакалов, проф. д-р Димитър Балкански и доц. д-р Светозар Чилингиров.

След гостуването в арт-салона на радио Шумен, изложбата ще гостува и в галерия «Университетска».