Информационен център „Европа директно”, сдружение с нестопанска цел «АлДоРа» и Катедра «Визуални изкуства, теория и методика» на Педагогическия факултет на Шуменския университет «Епископ Константин Преславски» организираха студентска изложба от плакати на тема «Този път ще гласувам». Студентите от специалност «Педагогика на обучението по изобразително изкуство» участваха в уъркшопи и представиха своята гледна точка към предстоящите избори за ЕП, към Европа и нейното бъдеще.

Ръководители на уъркшопи и куратори на изложбата: проф. Валери Чакалов, проф. д-р Димитър Балкански и доц. д-р Светозар Чилингиров.

След гостуването в арт-салона на радио Шумен, изложбата ще гостува и в галерия «Университетска».