Европейската комисия желае да чуе разказите на младите пътешественици и ги насърчава да споделят своите преживявания и приключения. Ето защо, след като бъдат избрани, всички участници ще бъдат приканени да споделят преживяното по време на пътуването чрез социални медии като Instagram, Facebook или Twitter, или като изнесат презентация в своето училище или местна общност. Всички участници са добре дошли в официалната група на #DiscoverEU във Facebook. Младите хора се приканват да станат посланици на DiscoverEU и да разкажат за преживяното от тях.

Очаква се близо 20 000 младежи на 18-годишна възраст да получат безплатна абонаментна карта за пътуване в рамките на четвъртото издание на DiscoverEU, за което бяха получени около 75 000 кандидатури от цяла Европа. Тези млади европейци, подбрани въз основа на утвърдени критерии и съответните квоти за страните членки, могат да пътуват между 1 април и 31 октомври 2020 г. за период до 30 дни.

Успешните кандидати ще бъдат уведомени и ще могат да започнат уреждането на пътуванията си. По принцип младежите пътуват с влак. За да се гарантира обаче приобщаващ достъп в рамките на целия континент, могат да се използват и други видове транспорт, като автобуси, фериботи, а по изключение — и самолети. С картата за пътуване участниците получават и подкрепа и насоки, например за устойчиво пътуване. 

Всички участници се приканват да участват в сборни срещи по линия на DiscoverEU, които ще се състоят на различни места в Европа през лятото и на които се разглеждат определени въпроси — например темата на DiscoverEU за 2020 г. е устойчива и екологосъобразна Европа.