Начало/Срещите на „Европа директно“ и на „Алдора“ – Шумен