Още четири спътника на системата „Галилео“ бяха изведени снощи успешно в орбита от европейския космодрум във Френска Гвиана с помощта на европейската ракета-носител Ariane-5. С мрежата от 26 спътника понастоящем глобалната спътникова навигационна система на ЕС ще осигурява по-прецизен сигнал за широк спектър от ценни услуги.

„Галилео“ предлага услуги за позициониране и определяне на времето на около 400 милиона потребители от декември 2016 г. С изведените вчера в орбита спътници мрежата на „Галилео“ се доближава до завършването си през 2020 г., когато системата „Галилео“ ще достигне своята пълна оперативна способност. С рекордната точност от 20 cm, която ще бъде постигната тогава, „Галилео“ ще бъде най-точната система за спътникова навигация в света.

Понастоящем „Галилео“ предоставя три вида услуги за спътникова навигация:

  • Отворена услуга на „Галилео“: безплатна услуга за позициониране, навигация и определяне на времето.
  • Услуга на „Галилео“ за търсене и спасяване:откриване на мястото на излъчване на сигнали за бедствие от активен маяк.
  • Публично регулирана услуга на „Галилео“: кодирана услуга, предназначена за употреба от публичните органи в чувствителни от гледна точка на сигурността сценарии, например при военни операции.

За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Комисията наскоро предложи всички съществуващи и нови космически дейности да се обединят в рамките на една единствена „Космическа програма на ЕС“ на стойност 16 милиарда евро.

Снимка от © European Parliament; CC BY-NC-ND 2.0