След като Комисията отправи препоръка за общ подход на ЕС към сигурността на мрежите от пето поколение, 24 държави членки сега приключиха първата фаза и представиха своите национални оценки на риска. Констатациите от тях ще се използват в следващата фаза — оценка на риска в целия ЕС, която ще бъде завършена до 1 октомври. Комисарите, отговарящи за Съюза на сигурност и за цифровата икономика и цифровото общество, Джулиан Кинг и Мария Габриел, приветстваха тази важна крачка напред и заявиха:

„Отбелязваме със задоволство, че повечето държави членки представиха сега своите оценки на риска. След като на 22 март Европейският съвет изрази подкрепа за съгласуван подход, държавите членки откликнаха бързо на нашия призив за конкретни мерки за обезпечаване на киберсигурността на мрежите от пето поколение в целия ЕС. Националните оценки на риска са много важни, за да се уверим, че държавите членки са подготвени адекватно за внедряването на безжичните мрежови връзки от следващо поколение, които в скоро време ще образуват гръбнака на нашите общества и икономики.

Настоятелно призоваваме държавите членки да запазят ангажираността си към съгласувания подход и да използват тази значима крачка като импулс за бързото и сигурно разгръщане на мрежите от пето поколение. Тясното сътрудничество в целия ЕС е от решаващо значение — както за да постигнем надеждна киберсигурност, така и за да оползотворим изцяло преимуществата, които тези мрежи могат да предложат на гражданите и предприятията.

Приключването на оценките на риска подчертава решимостта на държавите членки не само да определят високи стандарти за сигурност, а и да използват пълноценно тази новаторск