В рамките на своя Годишен комуникационен план, Център „Европа директно” – Шумен покани на семинар учители от Област Шумен.

20-те участници от 11 училища се запознаха с дейностите на Център „Европа директно” – Шумен и с приоритетите на ЕК. Представени им бяха и официални учебни материали на ЕС.

Учителите споделиха с лекторите Росица Василева от център „Европа директно“ и проф д-р Янка Тоцева от „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ за предизвикателства, през които са изправени при реализацията на проектно-базираното обучение, запознаха се с възможности за формиране на дигитална медийна грамотност и за подготовка на млади активни граждани с национална и европейска идентичност.