Проект „ГРАЖДАНИТЕ ЗА ЕВРОПА“ се реализира от община Шумен с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез програма „Европа за гражданите“, Мярка 2.1. Побратимяване на градове

В началото на септември 105 участници от градовете партньори Браила (Румъния), Ксанти (Гърция) и Струмица (Северна Македония) ще пристигнат в Шумен.

Дейностите по проекта включват дискусия за евроскептицизма, среща между представители на общините партньори, споделяне на добри практики и обсъждане на бъдещо сътрудничество. В състава на гостите са включени и фолклорни групи, които ще участват в Международния фолклорен фестивал „Шумла“ и ще представят културното многообразие на Европа. Туристическо изложение ще популяризира мащабните културни събития, организирани от градовете партньори и използването им като туристически ресурс.

Целите на проекта са обединяване на гражданите, насърчаване на тяхната социална и междукултурна ангажираност, опознаване на културното многообразие и ценностите на ЕС, задълбочаване на контактите с побратимения град Браила и поставяне на основите на ползотворно сътрудничество с другите партньори. Финансирането на дейностите е в размер на 16 630 евро.

ПРОГРАМА

5 септември, 9.30 ч.

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – „Един до друг преди ЕС“. Дискусия и представяне на евроскептична и еврооптимистична гледна точка по теми като образование и реализация, пътуване, семейство и традиции, бизнес.

Модератор на срещата: Иван Капралов –обществен посредник на Община Шумен

5 септември, 14.30 ч.

Възрожденска къща „Баба Райна“ – „Един до друг в ЕС“. Официална среща между представители на местните власти на градовете партньори – Шумен, Браила, Ксанти, Струмица и представяне на ползите от членството в Европейския съюз за местното общество.

6 и 7 септември, 16.00 ч.

Открита сцена пред Шуменска крепост – „Един до друг на сцената“. Представяне на традиционни за градовете партньори фолклорни танци – участие на ансамбли от Браила, Ксанти и Струмица във Фолклорен фестивал „Шумла“.

7 септември, 10.30 ч.

Информационен център на Паметник „Създатели на българската държава“ –  „Един до друг на картата“.  Представяне на културно-историческото наследство на градовете партньори и на туристическия потенциал на мащабни културни събития, организирани от тях.