В първите пролетни дни 40 представители на неправителствени организации от областите Шумен и Търговище се събраха да обменят опит как могат да работят по ефективно за повишаване изборната активност на изборите за Европейски парламент през м. май 2019 г.

Обсъдени бяха начините, по които Европа влияе върху ежедневието ни. Коментирани бяха предизвикателства пред ЕС и България.

В първия ден беше отделено сериозно внимание върху това как НПО да подготвят успешни проекти и да печелят европейско финансиране за подобряване живота на местните общности. Обучител беше Невена Маджарова от Клуба на НСО в Търговище

През втория ден, на аудиторията бяха представени инициативи и инструменти, които биха им помогнали да работят за изборна активност на местно ниво.

Успешни практики от предходни изборни кампании представиха Мирослава Маджарова и Росица Василева от екипа на център „Европа Директно” – Шумен.

Платформата „Този път ще гласувам” и сайта „Какво прави Европа за мен” презентира Моника Тончева – представител на проект “Young multipliers” на Европейската Комисия.

За младите „Посланици на ЕП” от СУ „Свети Седмочисленици” – Търговище разказа старшият посланик Анета Милева.