Заседания на парламентарни комисии, Брюксел

Многогодишен бюджет (МФР) / Собствени ресурси. Преговорите за бъдещото финансиране на ЕС продължават тази седмица с две срещи между Парламента и Съвета. Евродепутатите защитават позицията си за реални допълнения за 15 водещи програми на ЕС в полза на гражданите, студентите, изследователите, предприятията, здравните работници и много други, както и нови източници на приходи за бюджета на ЕС, за да спестят допълнителни разходи на страните от ЕС (понеделник, сряда).

Върховенство на закона. Парламентът, Съветът и Комисията ще продължат преговорите относно включването в европейското законодателство на клауза за условност във връзка с върховенството на закона, неспазването на която може да доведе до спиране или намаляване на финансирането от ЕС на държавите членки, ако те не зачитат основните права на Съюза. Основното искане на Парламента е ефективен механизъм, който може да се приложи на практика (вторник).

Бюджет на ЕС за 2021 г. Комисията на ЕП по бюджети (BUDG) ще приеме приоритетите на Парламента за бюджета на ЕС за следващата година. Евродепутатите настояват за увеличаване на финансирането на програми и проекти, които ще подкрепят младите хора, изследователите, здравните работници, предприемачите, както и транспортната инфраструктура, селското стопанство, основните права, сигурността и външнополитически дейности (сряда).

На живо: заседание на BUDG, 28 октомври, 10:00 ч. българско време

InvestEU. Комисиите на ЕП по бюджети (BUDG) и икономически и парични въпроси (ECON) ще гласуват за укрепване на съществуващия механизъм на ЕС за подкрепа на инвестициите за периода 2021 – 2027 г., с цел подпомагане на европейските компаниите и осигуряване на частни инвестиции за средносрочни и дългосрочни приоритети, като Зеления пакт и цифровия преход (вторник).