• Положителна стъпка по отношение на възстановяването в краткосрочен план, но орязването на дългосрочния бюджет е неприемливо
  • Нужен е демократичен контрол върху инструмента за възстановяване на ЕС, за да бъде осигурена отчетността за изразходването на средствата
  • Задължително трябва да бъде включен обвързващ механизъм за нови източници на приходи в бюджета на ЕС
  • Необходим ясен механизъм, обвързващ европейското финансиране със спазването на върховенството на закона
  • Евродепутатите са готови да не одобрят дългосрочния бюджет, ако сделката не бъде подобрена

Фондът за възстановяване е „исторически ход“, но дългосрочните приоритети на ЕС като Зеления пакт и Програмата в областта на цифровите технологии са изложени на риск, казват евродепутатите.

В резолюция относно заключенията от извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юли 2020 г., приета с 465 гласа „за“, срещу 150 гласа „против“ и 67 „въздържал се“, членовете на ЕП отдават почит на жертвите на коронавируса и на всички работници, които са се борили с пандемията. Те подчертават, че „хората в ЕС имат колективно задължение за солидарност“.