На 30 октомври 2019 година Европейската комисия прави равносметка на постигнатия през последните години напредък в изграждането на ефективен и истински Съюз на сигурност. В представения доклад се обобщават инициативите, предприети от Комисията в някои от възловите области на Съюза на сигурност, включително борбата с тероризма, обмена на информация, киберсигурността, както и противодействието на радикализацията, като същевременно се отбелязва, че са необходими допълнителни усилия, по-специално за прилагането на законодателството на ЕС в областта на сигурността. В контекста на нападението в Крайстчърч през март 2019 г. Комисията също така препоръчва ЕС да започне преговори с Нова Зеландия относно обмена на лични данни с Европол с цел борба с тежката престъпност и тероризма.

Напредък по основните стълбове на Съюза на сигурност

В докладa се представя постигнатият напредък по приоритетните законодателни предложения в областта на сигурността, както и по предприетите неотдавна инициативи за гарантиране на сигурността на европейските граждани както в онлайн пространството, така и извън него. В доклада се обръща специално внимание на:

Терористичното съдържание онлайн — като се има предвид непрекъснатата заплаха, която представлява терористичното съдържание онлайн, Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да постигнат споразумение относно предложеното законодателство до края на 2019 г. Успоредно с това продължи работата чрез доброволни партньорства с онлайн платформи, като участниците в Интернет форума на ЕС поеха ангажимент за изготвяне на протокол на ЕС за действие при кризи, който представлява механизъм за бързо реагиране за овладяване на стихийното разпространение онлайн на свързано с тероризъм и екстремистко насилие съдържание.

Подобрения обмен на информация — държавите членки обменят повече информация от всякога, по-специално благодарение на помощта, предлагана от агенции на ЕС като Европол. Въпреки това, за да се отстранят оставащите пропуски и бели петна в информацията, е от решаващо значение информационните системи на ЕС в областта на сигурността да могат да комуникират помежду си. Ето защо осъществяването на предложенията за оперативна съвместимост до 2020 г. се превърна в най-важния приоритет на Комисията в областта на сигурността. Освен това Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да постигнат бързо съгласие по всички висящи законодателни предложения относно информационните системи в областта на сигурността, включително техническото осъществяване на ETIAS и на усъвършенстваната Визова информационна система.

Киберсигурността — ЕС значително увеличи своята киберустойчивост и сега работи за гарантиране на киберсигурността на мрежите от пето поколение. След провеждането на координираната оценка на ЕС на риска държавите членки следва да