Европейската комисия се присъединява към тазгодишните чествания на Международния ден на младежта, чиято тема е „Преобразяване на образованието“, като се подчертават усилията за по-приобщаващо и достъпно образование за всички млади хора. Комисарят по въпросите на международното сътрудничество и развитието Невен Мимица, комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен, комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич и комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел заявиха:

Днес отбелязваме Международния ден на младежта. Това е важен повод за размисъл върху факта, че прекалено голям брой млади хора живеят в зони на военни конфликти, не ходят на училище и са засегнати от бедност, социално изключване, лошо здравеопазване, неравнопоставеност между половете и въздействието на изменението на климата.

Предоставянето на ефективни решения на тези предизвикателства, постигането на устойчив мир и изграждането на сплотени и устойчиви общества, в които младите хора да могат да се развиват успешно, представляват приоритети за Европейския съюз. За тази цел ЕС е поел ангажимент да изпълнява в своите политики Програмата на ООН до 2030 г. и нейните 17 цели за устойчиво развитие.

Като работи с държавите членки и много други заинтересовани страни, ЕС дава възможности на милиони млади хора в рамките на ЕС и извън него. „Еразъм+“ обединява млади хора, като им дава възможност да се учат и да участват в обществото, и насърчава високите постижения и иновациите в образователните институции. Настоящата Комисия постави началото на две нови инициативи, които откриха