Eвропейски информационни мрежи в България, с подкрепата на Представителство