Регионален семинар „Европа за науката и бизнеса”
/Светлината – 10 години по-късно/

Дата: 26.10.2018 г., 9:00 часа
Място: Изложбена зала, Регионална библиотека – Шумен

Програма

9:00 – 9:15 Откриване на срещата
Приветствие към участниците
Росица Василева – ръководител на Европа Директно – Шумен
9:15 – 9:45 „Зимно или лятно часово време“
Проф. д-р инж. Радослав Кючуков, гл.ас. д-р инж. Теодор Кючуков
Русенски университет “Ангел Кънчев”
9:45 – 10:15 „Светодиодите – минало, настояще, бъдеще” – 10 години по-късно”
Д-р инж. Румен Василев, Светлина – Шумен ООД
10:15 – 10:45 Дискусия
10:45 – 11:00 Кафе-пауза
11:00 – 11:30 „Енергийна ефективност на осветителни уредби съобразно действащите нормативни документи“</