„Единственият автентичен текст е този на произнесената реч.“

„Уважаеми господин председател, колеги ръководители,

Знам, че всички ние в тази зала искаме да бъдем от правилната страна на историята.

Ето защо призовавам всички ние да направим това, което е необходимо за запазим допустимата граница от 1,5 °C глобално затопляне.

Това е нашата възможност да напишем историята.

Нещо повече, това е наш дълг.

Европа няма да пести усилия, за да стане първият неутрален по отношение на климата континент.

Но на тази конференция, всички ние трябва да ускорим надпреварата си за нулеви вредни емисии.

Първо, трябва да поемем твърди ангажименти за намаляване на емисиите до 2030 г.; Нулеви нетни емисии до 2050 г. е добра цел, но недостатъчна.

Нуждаем от реални действия през това десетилетие.

Второ, трябва да постигнем съгласие по стабилна рамка от правила, например, за да се превърнат световните пазари на въглеродни емисии в реалност.

И трето, трябва да мобилизираме финансиране за борба с изменението на климата за подпомагане на уязвими държави, за адаптиране и скок към чист растеж.

Европейският съюз ще даде своя пълен принос, за да постигнем глобалните си цели в областта на адаптацията.

С близо 27 милиарда долара през 2020 г., “Екип Европа“ вече е най-големият донор на финансиране за борба с изменението на климата.

Почти половината от нашето финансиране е за адаптиране или за адаптиране и смекчаване на последиците от него.

Обещахме допълнителни 5 милиарда долара до 2027 г. от бюджета на ЕС. И ще удвоим финансирането си за опазване биологичното разнообразие, особено в уязвимите държави.

Уважаеми лидери,

уважаеми дами и господа,

светът е обърнал поглед към нас.

Тази Конференция на страните в Глазгоу е моментът на истината за световната общност.

Трябва да го превърнем в успех.

Дължим това на нашите деца!“

 Източник: Европейската комисия