През 2015 ЕС стартира безпрецедентна инвестиционна инициатива, за да рестартира растежа, да увеличи работните места и да съживи стратегическите инвестиции в ключови сектори в Европа. Инвестиционният план за Европа цели да отключи обществени и частни инвестиции в размер от най-малко 315 милиарда евро до 2018 г., подобрявайки достъпа до рисково финансиране за компании от всякакви мащаби.

Планът за инвестиции за Европа е колективно и координирано усилие на европейско равнище за насърчаване на инвестициите в реалната икономика със следните цели:

  • насърчаване на създаването на работни места и икономически растеж;
  • удовлетворяване на дългосрочните потребности на икономиката и увеличаване на конкурентоспособността;
  • укрепване на производствения капацитет и инфраструктурата на EC;
  • подобряване на инвестиционната среда.