През 2015 ЕС стартира безпрецедентна инвестиционна инициатива, за да рестартира растежа, да увеличи работните места и да съживи стратегическите инвестиции в ключови сектори в Европа. Инвестиционният план за Европа цели да отключи обществени и частни инвестиции в размер от най-малко 315 милиарда евро до 2018 г., подобрявайки достъпа до рисково финансиране за компании от всякакви мащаби.

Планът за инвестиции за Европа е колективно и координирано усилие на европейско равнище за насърчаване на инвестициите в реалната икономика със следните цели:

  • насърчаване на създаването на работни места и икономически растеж;
  • удовлетворяване на дългосрочните потребности на икономиката и увеличаване на конкурентоспособността;
  • укрепване на производствения капацитет и инфраструктурата на EC;
  • подобряване на инвестиционната среда.

Прочетете повече за Плана „Юнкер” и ЕФСИ.

За много хора звучеше като приказка: вземете малко пари, инвестирайте ги разумно и в рамките на три години те ще се умножат 15 пъти. С ”Плана за инвестиции за Европа”, известен също като „Плана „Юнкер“, точно това решиха да направят Групата на Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия. Ключът към постигането на тази цел бе гаранционната и инвестиционна програма в размер на 21 млрд. евро, наречена Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ/EFSI).

През юли 2018 г., три години след стартирането на Плана, Групата на ЕИБ надхвърли първоначалната си цел и мобилизира 335 млрд. евро за нови инвестиции.

Как 335 милиарда евро правят промяна в Европа?

Действията на Европейския фонд за стратегически инвестиции ще увеличат брутния вътрешен продукт на ЕС с около 1,3% и ще създадат повече от 1,4 милиона работни места до 2020 г. ЕФСИ има най-голямо влияние в страни, засегнати от икономическата криза като Кипър, Гърция, Ирландия, Италия, Португалия и Испания.

ЕФСИ подпомага стотици проекти. Всички тези проекти увеличават социалната интеграция, като в същото време правят Европа по-екологична, по-иновативна и конкурентоспособна. Освен това стремежът е да се обърне повече внимание върху финансирането на малкия бизнес, да се постави по-силен акцент върху устойчивите проекти и сектори и да се предостави по-голяма консултантска подкрепа на местно ниво.

Какви са ползите от Плана „Юнкер” за България?

Понастоящем България е на 4 позиция по инвестиции по линия на ЕФСИ спрямо БВП на страната.

Към Юли 2018 г. общото финансиране по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в България възлиза на 423 млн. евро, като се очаква то да генерира допълнителни инвестиции в размер на 1,7 млрд. евро

Три са одобрените иновационни проекти, финансирани от Европейската инвестиционна банка с подкрепата на ЕФСИ с близо 281 млн.евро общо финансиране:

Здравето на животните: ХЮВЕФАРМА БИОВЕТ

  • Подкрепено от ЕФСИ финансиране: 100 милиона евро
  • очаква се то да генерира общи инвестиции в размер на 212 милиона евро

Biovet е глобално дружество, което работи в сферата на здравето на животните. Седалището му се намира в София, България. ЕИБ предоставя заем от 100 млн. евро за увеличаване на производството и н