Промени в Програмата за училища посланици на Европейския парламент

Образователната програма на ЕП, насочена към ученици от средни, профилирани и професионални училища, ще претърпи развитие и ще започне новата учебна година в променен формат.

В изминалите четири години от началото на Програмата за училища посланици на Европейския парламент в България бяха утвърдени точно 100 училища с официален статут на представители на ЕП. През 2020 г. Програмата ще претърпи някои промени, описани в обобщен вид по-долу. Досегашните участници в нея ще продължат да бъдат посланици на ЕП и европейската идея, като ще се радваме да продължим съвместните ни дейности в новия формат и през следващите 4 години до 2024 г.

Въвеждане на 3-годишен цикъл

Програмата за училища посланици на ЕП ще премине към тригодишен цикъл с цел осигуряване на по-голяма устойчивост на резултатите, разрастване на обхвата ѝ във всяко едно от участващите училища, трайно разпространение и задълбочаване на придобитите знания сред училищната общност. Ето какво включват трите нива от новия цикъл:

Ниво 1

През първата година от присъединяването си към Програмата училищата започват от Ниво 1. Ще бъде организиран встъпителен семинар за старши посланици с цел запознаване с Програмата, който ще включва срещи с членове на ЕП и Бюрото в България, презентации, практически занятия, групови дискусии, дебати и т.н. Целта на този семинар ще бъде да предостави на всяко училище „пътна карта“ и инструменти за изпълнение на целите на Програмата. В Ниво 1 училищата ще трябва да изпълнят основните досегашни критерии за сертифициране, като се фокусират върху дейности с местно измерение: работа в училище, дейности за приобщаване на училищната общност и родителите, посещения и срещи с органи на местната власт и т.н.

Ниво 2

През втората година след присъединяването си към Програмата дейностите вече ще бъдат насочени към посещения и срещи с органи на национално равнище: Народно събрание, президентство, омбудсман и т.н., а старшите пос