Промени в Програмата за училища посланици на Европейския парламент

Образователната програма на ЕП, насочена към ученици от средни, профилирани и професионални училища, ще претърпи развитие и ще започне новата учебна година в променен формат.

В изминалите четири години от началото на Програмата за училища посланици на Европейския парламент в България бяха утвърдени точно 100 училища с официален статут на представители на ЕП. През 2020 г. Програмата ще претърпи някои промени, описани в обобщен вид по-долу. Досегашните участници в нея ще продължат да бъдат посланици на ЕП и европейската идея, като ще се радваме да продължим съвместните ни дейности в новия формат и през следващите 4 години до 2024 г.

Въвеждане на 3-годишен цикъл

Програмата за училища посланици на ЕП ще премине към тригодишен цикъл с цел осигуряване на по-голяма устойчивост на резултатите, разрастване на обхвата ѝ във всяко едно от участващите училища, трайно разпространение и задълбочаване на придобитите знания сред училищната общност. Ето какво включват трите нива от новия цикъл:

Ниво 1

През първата година от присъединяването си към Програмата училищата започват от Ниво 1. Ще бъде организиран встъпителен семинар за старши посланици с цел запознаване с Програмата, който ще включва срещи с членове на ЕП и Бюрото в България, презентации, практически занятия, групови дискусии, дебати и т.н. Целта на този семинар ще бъде да предостави на всяко училище „пътна карта“ и инструменти за изпълнение на целите на Програмата. В Ниво 1 училищата ще трябва да изпълнят основните досегашни критерии за сертифициране, като се фокусират върху дейности с местно измерение: работа в училище, дейности за приобщаване на училищната общност и родителите, посещения и срещи с органи на местната власт и т.н.

Ниво 2

През втората година след присъединяването си към Програмата дейностите вече ще бъдат насочени към посещения и срещи с органи на национално равнище: Народно събрание, президентство, омбудсман и т.н., а старшите посланици ще имат право да бъдат канени на специалните обучения за учители в Брюксел. Младшите посланици ще имат за задача да разширяват обхвата на Програмата, като се опитват да достигнат до цялата местна общност чрез прояви извън училище.

Ниво 3

През третата година училищата вече ще се считат за „експерти“ в прилагането на Програмата и ще се стремят да разширят обсега ѝ до възможно най-голям брой ученици в училището и членове на местната общност. Те ще бъдат „ментори“ на новоприсъединилите се училища, ще им помагат да навлязат в нея и ще съдействат за организирането на съвместни прояви с тях като открити уроци, общи кампании и др.

След третата година училищата, които са преминали през целия цикъл, стават „почетни“ училища посланици. Ако след това са мотивирани да продължат да участват в Програмата, могат да рестартират цикъла с нови проекти и дейности, като включат и други учители като старши посланици и обновят и разширят състава на младшите посланици.

В края на всяка учебна година училищата ще могат да заявят дали желаят да продължат участието си в Програмата.

Учебни помагала по Програмата

Помагалата ще станат общодостъпни и ще бъдат публикувани в новия европейски сайт на Програмата, който се очаква да бъде пуснат през есента на 2020 г. Те ще могат да се ползват онлайн, а печатни версии ще бъдат осигурявани единствено за екип от 2 старши и максимум 20 младши посланици, които се намират в Ниво 1.

<