Брюксел, 5 август 2019 r.

Европейска комисия – Съобщение за медиите

Публикуваното днес ново проучване на Евробарометър сочи, че положителното възприятие на
гражданите за Европейския съюз значително е нараснало във всички сфери. Това са най-добрите
резултати след проучването на Евробарометър от юни 2014 г., проведено преди встъпването в
длъжност на Комисията „Юнкер“.
Най-новото проучване „Стандартен Евробарометър“ беше проведено след изборите за Европейски
парламент, между 7 юни и 1 юли 2019 г. във всички 28 държави от ЕС и пет страни кандидатки.
Сред основните констатации са рекордно високата подкрепа за еврото, а изменението на климата
се нареди на второ място сред основните грижи на европейците, след имиграцията.
1. Доверието и оптимизмът за бъдещето с най-висока стойност от 2014 г.
насам
Доверието в ЕС е на най-високото си равнище от 2014 г. насам и продължава да бъде
по-високо от доверието в националните правителства или парламенти. В двадесет
държави членки доверието в ЕС нарасна, като най-високите резултати са в Литва (72 %), Дания
(68 %) и Ест