Брюксел, 5 август 2019 r.

Европейска комисия – Съобщение за медиите

Публикуваното днес ново проучване на Евробарометър сочи, че положителното възприятие на
гражданите за Европейския съюз значително е нараснало във всички сфери. Това са най-добрите
резултати след проучването на Евробарометър от юни 2014 г., проведено преди встъпването в
длъжност на Комисията „Юнкер“.
Най-новото проучване „Стандартен Евробарометър“ беше проведено след изборите за Европейски
парламент, между 7 юни и 1 юли 2019 г. във всички 28 държави от ЕС и пет страни кандидатки.
Сред основните констатации са рекордно високата подкрепа за еврото, а изменението на климата
се нареди на второ място сред основните грижи на европейците, след имиграцията.
1. Доверието и оптимизмът за бъдещето с най-висока стойност от 2014 г.
насам
Доверието в ЕС е на най-високото си равнище от 2014 г. насам и продължава да бъде
по-високо от доверието в националните правителства или парламенти. В двадесет
държави членки доверието в ЕС нарасна, като най-високите резултати са в Литва (72 %), Дания
(68 %) и Естония (60 %). Освен това над половината респонденти са „склонни да имат доверие“ в
ЕС в Люксембург (59 %), Финландия (58 %), Португалия (57 %), Малта и Швеция (56 %),
България и Унгария (55 %), Ирландия, Полша, Нидерландия и Кипър (54 %), Румъния и Австрия
(52 %), Латвия и Белгия (51 %).
От последното проучване на Евробарометър през есента на 2018 г. делът на респондентите,
които имат положителна представа за ЕС (45 %), се увеличи в 23 държави — членки на
ЕС, особено в Кипър (47 %, + 11), Унгария (52 %, + 9), Гърция (33 %, + 8), Румъния (60 %, + 8)
и Португалия (60 %, + 7). От есента на 2018 г. насам се регистрира увеличение от два процентни
пункта (+ 10 от пролетта на 2014 г.), което е най-високото равнище през последните 10 години.
Освен това 37 % (+ 1 в сравнение с есента на 2018 г.) от респондентите имат неутрална

представа за ЕС, докато по-малко от една пета имат отрицателна представа (17 %, -3) — най-
ниският резултат за последните 10 години.

Мнозинството от европейците са оптимисти за бъдещето на ЕС (61 %, + 3 процентни
пункта), докато едва 34 % (-3) са песимистично настроени. Най-висок е оптимизмът в Ирландия

(85 %), Дания (79 %), Литва (76 %) и Полша (74 %). В другия край на скалата оптимизмът е по-
слабо изразен в Обединеното кралство (47 % спрямо 46 %) и във Франция (50 % спрямо 45 %).

Мнозинството от европейците — 55 %, заявяват, че са удовлетворени от
функционирането на демокрацията в ЕС — най-високият резултат от есента на 2004 г. насам
(+ 5 процентни пун