Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com

Производства за установяване на нарушения от месец февруари 2021 г.

2021-03-06T19:55:37+02:00февруари 23, 2021|Categories: Без категория|

С редовния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС.

Решенията по процедури за нарушения спрямо България са по отношение на:

Ø  Мобилност и транспорт

Комисията реши да изпрати допълнителни официални уведомителни писма на България и още 7 държави членки за това, че не предоставят и не експлоатират услуги по линии за предаване на данни на всички оператори на въздухоплавателни средства, които изпълняват полети във въздушното пространство под тяхна отговорност и имат възможност да осъществяват комуникации по линия за предаване на данни. Това е следствие от официалните уведомителни писма, изпратени на 15 май 2020 г. От всяка държава членка се изисква съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2009 на Комисията, във връзка с член 4, параграф 3 от ДЕС, да предприеме необходимите мерки, за да гарантира, че доставчиците на обслужване на въздушното движение са в състояние да предоставят и извършват тези услуги. Съответните държави членки разполагат с един месец, за да отговорят на опасенията на Комисията.

Ø   Правосъдие и вътрешни работи

Комисията реши да изпрати днес официални уведомителни писма на България и още четири държави членки, тъй като националното им законодателство не транспонира изцяло или точно правилата на ЕС за борба с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право (