В духа на световния месец за борба с рака на гърдата, Христо Христов – заместник-ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, представи днес европейското финансиране на новаторски решения в областта на науката и медицината в страната. Той поздрави учените от Техническия университет във Варна, ръководещи туининг проекта MaXIMA, за това, че утвърждават страната ни като център на научноизследователската и развойна дейност в Европа. Проектът, финансиран от Европейския съюз, цели да намали смъртността при засегнати от рак на гърдата – болест, която отнема хиляди човешки животи – като предостави на медицинската общност възможност за подобряване техниките за ранна диагностика.

Доц. д-р инж. Кристина Близнакова, координатор на проект MaXIMA, разказа за очакваните резултати от неуморната работа на екипа в посока подобряване на техниките за диагностика. Екипът се фокусира върху създаване на реалистични модели на злокачествени тумори на гърдата и използването им за усъвършенстване на съвременните техники, като тримерна и фазово-контрастна мамография.

„Вярвам в потенциала на младите ни учени и приноса на България в разработката на нови технологии за ранно диагностициране на рак на гърдата. Винаги съм искала да работя в родната си страна – благодарение на множеството европейски инвестиции, у нас се завръщат редица отлични учени с желание да развиват научна дейност в България. Сигурна съм, че инвестициите в научни изследвания в страната тепърва ще се увеличават, тъй като кадрите, които създаваме, са пълни с ценни идеи и ентусиазъм“ – каза доц. Близнакова.

Една от 8 жени в Европа е засегната от рак на гърдата. Ежегодно болестта отнема около 570 000 човешки живота. През октомври се отбелязва световният месец за борба с рак на гърдата, който също така напомня за страшната статистика и неимоверните усилия на пациентите да се преборят с тази потенциално смъртоносна болест.

„Европейският съюз вярва в идеите, които променят света. Инвестициите в здравния сектор и проекти като MaXIMA водят до създаване на прогресивна научно-изследователска среда в България, от която имат полза пациенти в цяла Европа. Еврофинансирането води до иновации в областта и създава предпоставки за икономически растеж и нови работни места“ – добави Христо Христов.

Проектът MaXIMA, реализиран по програма Хоризонт 2020, се осъществява в партньорство с утвърдени университети в Белгия и Италия. За цялостната му идея има заслуга именно доц. Близнакова, инженер по биомедицински технологии в ТУ-Варна и носител на престижната международна награда „Мария Кюри“. MaXIMA е част от дългогодишната работа на доц. Близнакова и екипа й, които използват иновативни биоинженерни техники и компютърно моделиране, за да подпомогнат ранното диагностициране на пациенти с рак на гърдата. Също така те създават база данни, която се обновява непрекъснато, а до момента съдържа над 180 модела на злокачествени тумори на гърдата. След приключването на MaXIMA базата данни ще бъде със свободен достъп за всички изследователски групи, лекари и компании, разработващи техника за диагностика. ЕС инвестира в здравни проекти, като MaXIМА, защото те позволяват на учените да осъществяват идеите си и да решават едни от най-важните въпроси на обществото. Проектът приключва през декември тази година, когато финалните научни резултати ще бъдат достъпни за компании, разработващи медицинска техника за образна диагностика с цел усъвършенстването й.

За проект MaXIMA:

Проектът MaXIMA е финансиран по програма Хоризонт 2020 на  Европейския съюз. Общата стойност е 998 050 евро. Основната цел на MaXIMA е повишаване на научния и иновативен капацитет на Технически Университет във Варна в областта на компютърното моделиране на злокачествени тумори, които могат да бъдат използвани за подобряване на съвременните техники за ранна диагностика на рак на гърдата, като тримерна и фазово-контрастна мамография. Последните две са новаторски методи, използването на които би допринесло за ранното откриване на рак на гърдата и своевременното му лечение, което ще намали смъртността от заболяването. Като част от проекта е създадена база данни с 3D туморни модели и софтуерно приложение, което използва тези модели, за да създаде симулационен образ с много по-добро диагностично качество. MaXIMA има потенциала да доведе до спасяването на редица животи чрез иновациите, които предлага в ранната диагностика на рака на гърдата.

За кампанията #investEU:

#investEU е кампания на Европейската комисия, която представя многобройните възможности, които Европейският съюз осъществява в подкрепа на новите идеи, предлагайки финансиране без възрастови граници, за да модернизира, свърже и развие обществото, в което живеем. Чрез инвестициите си ЕС цели да подпомогне растежа на икономиката, да създаде нови работни места и да привлече капитал от частния сектор, за да изгради по-добро бъдеще за европейските граждани. Еврофинансирането дава началото на подобрения, които имат значение за ежедневието на всеки от нас днес и ни помагат да се справим с предизвикателствата на бъдещето: по-добро образование, модернизирано здравеопазване, зелена енергия, нови методи за транспорт, технологии и много други. Информационната кампания #investEU, която стартира през 2017 г. от Генерална дирекция Комуникации на ЕК, цели да покаже реалния резултат от европейското финансиране върху истински хора и проекти. Можете да научите повече тук: http://europa.eu/investeu/

Източник: Европейска комисия