117 иновативни предложения за борба с кризата бяха избрани в първия европейски хакатон „ЕС срещу вируса“ проведен под патронажa на еврокомисаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел. Най-големият в историята хакатон на европейско ниво бе организиран за по-малко от две седмици. В него се включиха 21 000 участници от 141 страни, 3 000 доброволци, над 1 200 партньора.

Избраните проекти включват идеи в шест области: здраве, икономическа дейност, социално сътрудничество, дистанционни методи за работа, дигитални финанси, предизвикателства в областта на гражданската защита или осигуряване на хранителната верига, както и 37 конкретни предизвикателства. Някои от решенията са свързани с дистанционен мониторинг на пациенти с оглед намаляване на физическия контакт с медицинския персонал, предложения за организация на ред за опашки без близък социален контакт, решения за осигуряване на бърза финансова ликвидност за малки и средни предприятия.

Победител в една от категориите е екип с българско участие – проектът ‚Aidbind‘, който осигурява връзката между търсенето и предлагането на медицински продукти, предоставени чрез доброволни дарения.

През следващите две седмици, избраните екипи ще развият в детайли своите идеи, както и концепция за необходимата подкрепа за тяхната реализация.

За повече информация: https://ec.europa.eu/info/news/additional-eu150-million-european-innovation-council-fund-breakthrough-ideas-tackling-coronavirus-2020-apr-30_en

За информация относно проекта с българско участие, избран за победител: https://devpost.com/software/aidbind-g3k5f0