С Призива от Тарту за насърчаване на здравословния начин на живот, Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, Витянис  Андрюкайтис, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, и Фил Хоган, комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони, поеха 15 ангажимента за насърчаване на здравословния начин на живот чрез спорта, храненето, иновациите и научните изследвания. Първите резултати показват ясно, че оттогава Комисията използва повече финансови средства, създава разбиране и събира повече знания за борба с нездравословното хранене, наднорменото тегло и липсата на физическа активност.
Днес в Брюксел тримата отговорни членове на Комисията са домакини на проява за преглед на резултатите от Призива от Тарту и на възможните по-нататъшни действия.
Основните резултати включват:

 

  • Повече финансиране: През последните две години фондовете на ЕС за насърчаване на здравословния начин на живот непрекъснато се увеличават във всички направления. Например между 2017 г. и 2019 г. бюджетът за подпомагане на проекти, насърчаващи физическата активност по глава „Спорт“ на програмата „Еразъм+“, почти се е удвоил — от 6 милиона евро на почти 11 милиона евро. През 2019 г. по линия на