15 неформални срещи на екипа на център „Европа директно“ във всички общини на област Шумен и Търговище.

200 души участвали в разговорите за Европа – представители на бизнеса в малки населени места, еднолични търговци, земеделски производители, пенсионери, безработни, младежи, които за пръв път ще гласуват.

Десетки интересни дискусии за обсъждане на политики, за защитаване на ценности, спорове, интересни въпроси, конкретни отговори…

Различни гледни точки за бъдещето на ЕС, за ползите за България от членството в ЕС; за текущото състояние на плана за инвестиции и още, и още…

Едно послание – Европа има нужда от твоя глас.

Благодарности към всички, които помогнаха срещите да се случат и кум всички, които отделиха време и енергия да поговорим за нашата Европа.