Приключиха вълнуващите ни срещи с хората от региона по време на информационната кампания „Европа за нас“. Срещнахме се на традиционните местни събори, Дни на селото, фестивали, които бяха дълго чакани, подготвяни с любов и заредени с много емоция. Присъствието на нашия център беше посрещнато с интерес. Подредихме щандове с информационни материали и книги. На децата предложихме игри, интересни занимания, викторини, награди и др. Поговорихме си за Европа, за правата на европейските граждани, за тревогите и очакванията с младежи, със земеделски стопани, с пенсионери.

Благодарим на всички, които любезно ни посрещнаха в: с. Хитрино, на м. Кирека, в с. Мараш, в с. Васил Друмев, в с. Градище, в гр. Търговище, в с. Божурка, в с. Осен.