От 1 февруари броят и разпределението на местата в Парламента се променят след излизането на Обединеното кралство от ЕС. От 73-те места на Обединеното кралство 27 ще бъдат преразпределени в други страни, а останалите 46 ще бъдат запазени за бъдещи разширявания на ЕС.

Решението относно разпределението на местата в пленарна зала между политическите групи, независимите членове на ЕП и представителите на институциите на ЕС се взема от Председателския съвет (лидерите на политически групи и председателя на Парламента) в началото на всеки парламентарен мандат. През последните няколко мандата местата на политическите групи бяха разположени под формата на сегменти от кръгова диаграма, като председателите на групите седят на първия ред, с изключение на случаите, когато се създаваше нова политическа група по средата на мандата.

Интерактивен план на местата в ЕП преди Brexit