Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com

Препоръки на Европейската комисия към държавите членки за устойчив и приобщаващ икономически растеж

2019-06-11T14:53:17+03:00юни 7, 2019|Categories: Без категория|

Европейската комисия представи специфичните за всяка държава препоръки (СДП) за 2019 г., в които излага насоки за икономическата политика на всички държави — членки на ЕС, за следващите 12—18 месеца. Тя препоръчва също да бъде прекратена процедурата при прекомерен дефицит за Испания и приема редица документи, свързани с Пакта за стабилност и растеж.

Съдържанието на препоръките отразява общите приоритети, определени в годишния обзор на растежа за 2019 г. и в препоръката за 2019 г. относно икономическата политика за еврозоната, която бе публикувана през ноември. Препоръките се основават на подробния анализ на докладите за отделните държави, публикувани през февруари, и на оцен