Европейската комисия има за цел да промотира по-здравословен начин на живот, като насърчава физическата активност и ползването на по-екологично устойчиво превозно средство – велосипеда! 🚴🏿‍♀️🚴🏿‍♂️🚴🏽‍♂️🚴🏽‍♀️

Всеки пълнолетен, чийто смартфон разполага с GPS функция, може да участва в предизвикателството Social Biking и да стане Социален велосипедист (Social Biker) или С-велосипедист (S-biker).

Всеки S-biker трябва да активира приложението BikePrints (чрез бутона Start BikePrinting) всеки път, когато участникът стартира по маршрута. Приложението записва движението на велосипедиста и превръща изминатите километри в точки по формулата 1 км = 1 точка. Шансът за спечелване на награда е право пропорционален на изминатото разстояние. Ето защо колкото повече точки събере даден S-biker, толкова по-голям е шансът за спечелване на награда.
S-bikers могат да сформират „двойки“ и заедно да събират Pair Bonus в допълнение към индивидуалните си точки. Това става по два начина: Бонус за общ маршрут (Common Route Bonus): Всеки S-biker удвоява собствените си точки и тези на партньора си, ако измине с велосипед BikePrints маршрута на своя партньор, но не по-късно от 48 часа след като партньорът му го е изминал. Бонус за колоездене заедно (Cycling Together Bonus): Всеки S-biker, който кара велосипед с партньора си за Social Biking по едно и също време и един и същи BikePrints маршрут, утроява своите точки и тези на партньора си за изминатите заедно километри.

Награди: В края на всеки ден от етапа по двойки се изчисляват и присъждат (виртуално) точки на всеки отделен участник. В края на етапа се провежда лотария, за да се определят участниците, които печелят наградите.