Потребителите и предприятията в държавите членки извън еврозоната вече се радват на по-евтини презгранични плащания в евро.

С новите правила се гарантира, че презграничните плащания в евро в държавите членки извън еврозоната — България, Дания, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Полша, Румъния, Унгария, Хърватия, Чехия и Швеция — ще бъдат на същата цена като вътрешните плащания. Ако например един български потребител реши да изпрати евро в чужбина, от днес той ще плаща такса, равна на таксата за кредитен превод в левове на територията на България. С други думи, таксите за презграничните плащания в евро ще бъдат или много ниски, или нулеви.

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за „Икономика в интерес на хората“, заяви: Тези правила ще позволят на всички наши граждани и дружества да се ползват в еднаква степен от евтини презгранични плащания в евро. Това е положителен и конкретен пример за реалните ползи, които единният пазар може да донесе за европейските потребители. Например едно семейство от Румъния, което желае да изпрати пари в евро на детето си — на обмен по програмата „Еразъм“ в Париж — вече няма да се притеснява за допълнителните разходи, тъй като ще заплаща такса, равна на таксата за вътрешна трансакция в Румъния.

Комисията ще следи отблизо прилагането на тези правила и ще поддържа тясна връзка с компетентните национални органи, за да се увери, че те се изпълняват правилно. 

Както е посочено в Регламент (ЕС) 2019/518, тези правила са част от текущите усилия на Комисията да създаде по-добър и по-евтин достъп до финансови услуги за потребителите съгласно изложеното в Плана за действие в областта на финансовите услуги за потребители от март 2017 г. На един следващ етап, през април 2020 г., ще започнат да се прилагат допълнителни разпоредби, които ще позволят на потребителите от ЕС да сравняват таксите за конвертиране на валути при плащане с карта в друга парична единица на ЕС.

Контекст

На 28 март 2018 г. Комисията предложи изменение на действащия регламент на ЕС за презграничните плащания (924/09). Тези предложения са в резултат на Плана за действие в областта на финансовите услуги за потребители, който бе публикуван през март 2017 г. След постигане на съгласие от съзаконодателите, на 29 март 2019 г. Регламент (ЕС) 2019/518 беше публикуван в Официален вестник на Европейския съюз.

ИзточникЕвропейска комисия