Днес комисарите Крецу и Андрюкайтис събраха специалисти по здравеопазване и заедно започнаха обсъждането на бъдещите инвестиции на ЕС в здравеопазването по програмите в рамките на политиката на сближаване за 2021 – 2027 г.

В контекста на кръгла маса, проведена днес в Комисията с участието на представители на здравни сдружения, като Европейското сдружение по управлението в здравеопазването (European Health Management Association) и EuroHealthNet, комисарите поставиха началото на един пилотен проект за подобряване на презграничните услуги за спешна помощ в Пиренеите, между пограничните райони на Франция, Испания и Княжество Андора. Те обявиха също така, че тази година здравеопазването ще бъде новата категория за наградите RegioStars.

Комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтисзаяви: „Според най-новото проучване Евробарометър почти 70 % от европейците искат ЕС да прави повече в здравеопазването. Действията с помощта на средствата по политиката на сближаване ни дават възможност действително да променяме нещата, когато има такава нужда, и да покажем, че желанията на нашите европейски съграждани не остават без отзвук. Много се радвам, че здравеопазването става нова категория в наградите RegioStars. Това е още един пример, че трябва и можем да приложим заложения в Договора принцип за включване на здравните въпроси във всички политики.“

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Инвестициите в здравеопазването в рамките на политиката на сближаване, за които в сегашния бюджет са предвидени над 4 милиарда евро, наистина показват как ни защитава Европа. Здравеопазването се променя и заедно с него трябва да се променят и инвест