Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com

Покани за представяне на предложения в подкрепа на информационните медии и публичната сфера в ЕС

2021-09-02T14:10:44+03:00август 3, 2021|Categories: Без категория|

https://euvsdisinfo.eu/

Европейската комисия публикува четири нови покани за представяне на предложения, които целят стимулиране на динамична и разнообразна публична сфера и насърчаване на достъпа на гражданите до надеждна информация в ЕС.

Едната покана ще подкрепи многоезично медийно съдържание по въпроси, свързани с ЕС чрез цифрови платформи, а друга – цели да се увеличи производството на съдържание в тази област чрез радиомрежа. Допълнително чрез пилотен проект ще се подкрепят младежки медийни мрежи, които създават съдържание провокиращо размисъл по актуални събития чрез социалните медии. Освен това подготвително действие за медийни платформи има за цел да подобри достъпа на гражданите до надеждна информация с участието на радио- и телевизионни оператори и издатели.

Общо поканите за представяне на предложения представляват близо 12 милиона евро финансиране от ЕС. Всички финансирани проекти ще се осъществяват при пълна редакционна независимост.

Новите покани за представяне на предложения допълват две дру