Покана за набиране на предложения за грантово съфинансиране на медии: краен срок – 31 юли 2020 г.

Генерална дирекция „Комуникация” на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за отпускане на безвъзмездни средства (грантове) за съфинансиране на комуникационни медийни дейности, насочени към насърчаване на по-доброто разбиране на идентичността, ролята и политическия характер на Европейския парламент.

Основната цел на настоящата покана за представяне на грантови предложения в рамките на многогодишната работна програма на ЕП за предоставяне на безвъзмездни средства (грантове) е да допринесе за повишаване на осведомеността на гражданите за ролята и демократичните ценности на Европейския съюз чрез насърчаване на стратегическата ангажираност с медиите.

За целите на настоящата покана за представяне на грантови предложения, „комуникационни медийни дейности” означава медийни и мултимедийни дейности в областта на телевизията, радиото, онлайн и/или печатната преса, насочени към предоставяне на гражданите на обективна, надпартийна и фактологична информация, демонстрираща въздействието и общественото значение на дейностите на Европейския парламент и Европейския съюз върху живота и всекидневието на хората. Темите, които се очаква да бъдат засегнати в тези дейности, включват, но не се ограничават до:

–        Приносът на ЕС за борбата срещу COVID-19 и икономическите и социални последици от кризата;

–        Конференция за бъдещето на Европа;

–        Европейски зелен пакт;

–