Европейският съюз оказа подкрепа на страните от Западните Балкани и източните съседки в борбата с коронавируса. Сега погледът е отправен към бъдещите отношения.

ЕС се стреми да развива връзки със страните по границите си, особено с тези от Западните Балкани, които може да се присъединят в бъдеще. Страните кандидатки за момента са Албания, Северна Македония, Сърбия и Черна гора, а потенциални кандидатки са Босна и Херцеговина и Косово.

Източното партньорство е форум за сътрудничество с други шест държави – Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна.

С всички тези страни ЕС поддържа близки отношения, като чрез различни инициативи се опитва да стимулира търговията и да укрепи демокрацията, правата на човека и върховенството на закона.

В последните месеци ЕС предостави финансова помощ за справяне с кризата с коронавируса, като в същото време обмисля бъдещото развитие на връзките.

Подкрепа по време на пандемията

През април ЕС обяви, че осигурява от съществуващите ресурси около 3,07 млрд. евро за южните и източните страни съседки и още 800 млн. евро за страните от Западните Балкани и Турция. Парите бяха насочени за подпомагане на борбата с коронавируса.

В допълнение Парламентът одобри на 15 май отпускането на благоприятни заеми в размер на 3 млрд. евро за справяне с последиците от кризата. Албания ще получи 180 млн. евро, Босна и Херцеговина – 250 млн. евро, Грузия – 150 млн. евро, Йордания – 200 млн. евро, Косово – 100 млн. евро, Молдова – 100 млн. евро, Черна гора – 60 млн. евро, Северна Македония – 160 млн. евро, Тунис – 600 млн. евро и Украйна – 1,2 млрд. евро.

Сред другите конкретни мерки е и инициатива за здравна сигурност за 9 млн. евро за подобряване на капацитета на епидемиолози и други здравни работници на предна линия във всички страни съседки и кандидатки за членство.

Прочетете как ЕС подкрепя други региони, включително страните от Западните Балкани и Източното партньорство.

Научете как ЕС се бори с кризата с коронавируса и се запознайте с хронология на взетите мерки.

Бъдещи отношения

На 17 юни Парламентът ще гласува резолюция за връзките със страните от Западните Бал