Подготовка за Брексит: извънредни мерки във връзка със студентите по програма „Еразъм+“, правилата за координация на социалната сигурност и бюджета на ЕС

2019-02-08T21:56:57+02:00януари 20, 2019|Categories: Без категория|
  • Флагове

София, 30 януари 2019 г.

Подготовка за Брексит: извънредни мерки във връзка със студентите по програма „Еразъм+“, правилата за координация на социалната сигурност и бюджета на ЕС

Европейската комисия прие последен набор от предложения за извънредни мерки в областта на програмата „Еразъм+“, координацията на социалната сигурност и бюджета на ЕС. Това се случва предвид нарастващия риск на 30 март т.г. Обединеното кралство да напусне ЕС без споразумение.

Тези предложения следват призивите на Европейския съвет (член 50), отправени през ноември и декември 2018 г., за засилване на подготвителните действия на всички равнища и приемането на 19 декември 2018 г. на Плана за извънредни действия на Комисията, включително няколко законодателни мерки, както и предложенията от миналата седмица за извънредни мерки в областта на рибарството в ЕС. Те допълват мащабните подготвителни действия, по които Комисията работи от декември 2017 г. насам, както беше определено в предишни съобщения относно готовността за Брексит.

С предложените днес мерки ще се гарантира, че в случай на сценарий без споразумение:

— младите хора от ЕС и Обединеното кралство, които участват в програмата „Еразъм+“ към 30 март 2019 г., могат да завършат своя престой, без да го прекъсват;

— органите на държавите — членки на ЕС, ще продължат да вземат предвид осигурителните периоди, заетостта (самостоятел