Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/По-чисти автомобили по пътищата до 2030 г.

По-чисти автомобили по пътищата до 2030 г.

2018-10-14T22:07:03+03:00октомври 6, 2018|Categories: Без категория|

ЕП призова за по-чисти автомобили по пътищата до 2030 г.

–  Мерки за ускоряване на въвеждането на електрически автомобили

–  Към тестване на емисиите CO2 в истински условия

–  Подкрепа за европейските производители на акумулаторни батерии

Емисиите CO2 от нови автомобили трябва да намалеят с 40% до 2030 г. и да се ускори навлизането на пазара на електрически автомобили и автомобили с ниски емисии.

В проектодоклада, гласуван днес, евродепутатите предложиха по-амбициозна цел за намаляване на емисиите от нови автомобили в ЕС с 40% до 2030 г. (в сравнение с предложеното намаление от ЕК с 30%, с 2021 г. като референтна година), с междинна цел от 20% до 2025 г. Подобни цели са поставени и за нови микробуси.

Производителите, чиито средни емисии на CO2 превишават тези цели, следва да заплащат такса към общия бюджет на Съюза, която ще се използва за повишаване на квалификацията и образованието на работниците, засегнати от структурни промени в автомобилния сектор.

Производителите на леки автомобили ще трябва да гарантират, че превозните средства с нулеви и ниски емисии (електрически автомобили или автомобили, които емитират по-малко от 50 г CO2/км) заемат 35% от пазарния дял на продажбите на нови леки пътнически автомобили и микробуси до 2030 г. и 20% до 2025 г.

Изпитването на емисии в реални условия до 2023 г.

Парламентът призовава Европейската комисия да разработи до 2 години нов план за изпитването на емисии в реални условия с помощта на преносимо устройство като това неотдавна въведено за измерване на емисии NOx. Докато това не стане приложимо, съответствието с настоящия регламент ще се измерва въз основа на данните от устройствата за измерване на разхода на гориво. Изпитването на емисиите на CO2 в реални условия трябва да бъде готово и функциониращо до 2023 г. според евродепутатите.

Социални последици от декарбонизацията

Евродепутатите признават, че социално приемливият и справедлив преход към мобилност с нулеви емисии изисква промени в цялата веригата за създаване на стойност в автомобилостроенето, с отчитане на потенциалното неблагоприятно социално въздействие. Ето защо ЕС следва да насърчава повишаване на квалификацията и пренасочване на работниците в сектора, особено в региони и местности, които са неблагоприятно засегнати от прехода. Евродепутатите също призовават за подкрепата за европейските производители на акумулаторни батерии.

Етикетирането и емисиите през целия жизнен цикъл

Комисията следва да представи до края на 2019 г. законодателно предложение, което предоставя на потребителите сравнима и надеждна информация относно разхода на гориво, емисиите на CO2 и замърсителите на въздуха на новите коли.

Емисиите през целия жизнен цикъл

От 2025 г. производителите ще трябва да докладват въз основа на хармонизирана методика относно емисиите на CO2 през жизнения цикъл на всички нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства, пускани от тях на пазара.

Цитати

Андрей Ковачев (ЕНП, България) коментира: „За да не изостанем от глобалната конкуренция, ние трябва да създадем условия европейската автомобилна индустрия да остане лидер в иновациите и инвестира в екологично чисти автомобили. Приемането на реалистични цели за намаляване на емисиите означава намаление на разходите за горива на крайните потребители и по-чист въздух в градските райони. Важно е да гарантираме, че мобилността ще остане достъпна и новите правила няма да натоварят домакинствата с по-високи разходи. Необходими са инвестиции и фискални стимули, за да бъдат насърчени пазара и потребителите в избора на автомобили с ниски или нулеви емисии“.

Следващи стъпки

Докладът беше приет с 389 гласа „за“, срещу 239 „против“ и 41 „въздържал се“. Европейските министри ще приемат обща позиция на 9 октомври. Преговорите с евродепутатите за постигане на споразумение на първо четене могат да започнат на 10 октомври.

Бързи факти

Транспортът е единственият голям сектор в ЕС, в който емисиите на парникови газове все още се увеличават, се отбелязва в текста. За да се изпълнят ангажиментите, поети в Парижкото споразумение от 21-вата сесия на Конференцията на страните (COP21) през 2015 г., декарбонизацията на целия транспортен сектор трябва да се ускори по пътя към нулеви емисии до средата на века.

В същото време глобалният автомобилен сектор се променя бързо, особено при електрическите двигатели . Ако европейските автомобилни производители се включат късно в необходимия енергиен преход, те рискуват да загубят водещата си роля, се казва в доклада.

Източник: Европейски парламент

Споделете новината. Изберете желаната платформа: